Moje Lekarna
Nejlepší Online Lékárna
Český Telefon:
Mezinárodní Telefon:
Váš košík
Kč 0.00

Ochrana soukromí

Online lékárna moje-lekarna.com si je velmi dobře vědoma toho, jak je důležité chránit osobní údaje a soukromí uživatelů, zvlášť pokud se týká zdravotního stavu, což je choulostivá záležitost. Proto si v této části můžete přečíst, jak přesně zacházíme s vašimi osobními údaji a jak je chráníme před riziky, spojenými s prostředím internetu. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně předáte, a které potřebujeme, abychom mohli odeslat vaši objednávku.

Osobní údaje neukládáme na našich stránkách, ale v chráněné databázi třetí strany. Přístup k vašim osobním údajům mají jen námi pověření pracovníci a každý zásah je evidován. Vaše osobní údaje ukládáme v šifrované, elektronické podobě, nebo v papírové tištěné podobě. Provozovatel webu moje-lekarna.com používá nejmodernější technické i organizační prostředky, aby byly vaše soukromé údaje co nejlépe chráněny. Všichn, kdo přijdou do styku s osobními údaji jsou pečlivě vybráni a řádně proškoleni. Pochopitelně, že i přes veškerou snahu nemůžeme zaručit, že za žádných okolností nedojde ke krádeži údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. Firma moje-lekarna.com ale nemůže zodpovídat za případné škody, které by tímto politováníhodným způsobem vznikly.

Právní důvody a účely zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje je soubor informací, podle kterých je možné identifikovat konkrétního člověka. Tím se rozumí fyzická osoba, kterou pak lze poznat přímo nebo nepřímo na základě zveřejněného osobního údaje jako je jméno a příjmení, číslo dokladu totožnosti, adresa, síťový identifikátor IP nebo jeden a více prvků fyzické, psychické, genetické, kulturní, ekonomické, či sociální identity dané konkrétní osoby.

S vašimi osobními údaji nakládáme podle zákona z následujících důvodů:

 • plnění kupní smlouvy, uzavřené mezi vámi a námi na základě vaší objednávky v internetovém obchodě moje-lekarna.com
 • poskytování reklamy a přímého marketingu z naší strany,
 • váš souhlas se sdílením osobních údajů pro poskytování marketingových sdělení i v některých případech, kdy nedošlo k samotné objednávce.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • zaslání vaší objednávky a s tím spojených práv a povinností, které vyplývají ze smluvní povahy vztahu mezi námi a vámi. Osobní údaje, požadované při dokončení objednávky, jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a není bez nich možné smlouvu vůbec uzavřít a dostát jejím podmínkám.
 • zasílání marketingových materiálů a další reklamní aktivity

V jakém rozsahu údaje zpracováváme

Při objednávání zboží z našeho obchodu budete požádáni o zřízení registrovaného účtu. K tomu jsou nutné následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení a/nebo firma v případě objednávky právnickým subjektem
 • adresa nebo sídlo firmy,
 • IČ a DIČ v případě objednávky právním subjektem,
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje musíme podle zákona uchovávat 5 let od chvíle, kdy dojde k naplnění podstaty smlouvy (obdržíte svou objednávku). Je to proto, že mohou být vyžádány jako soudní nebo policejní důkaz, a pro případ různých právních sporů. Po té době jsou vaše údaje navždy vymazány.

Vaše práva

Podle práv a podmínek, uvedených v evropském nařízení GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům

Kdykoliv můžete zažádat o to, abychom zkontrolovali, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou zpracovávány správně. Můžete požádat o informace o tom za jakými účely, v jakém rozsahu, jak dlouho budeme údaje uchovávat, odkud jsme osobní údaje získali a kdo má k vašim osobním údajům přístup. Rovněž máte právo požadovat kopii vašich osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie jsou zpoplatněny podle náhrady za náklady na administrativu a zpracování.

 • právo na opravu chybných osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat abychom změnili nebo opravili neúplné nebo zastaralé osobní údaje, případně o jejich změnu (např. při změně příjmení nebo fakturační adresy).

 • právo odmítnout zpracování osobních údajů

Dokud nevyřešíme případné spory ohledně zpracování a uchování vašich osobních údajů, můžeme na vyžádání omezit nakládání s vašimi osobními údaji tak, že je můžeme pouze uložit. Ke zpracování je můžeme použít pouze z důvodu výkonu právních úkonů, například na vyžádání policií či soudem.

 • právo žádat vymazání osobních údajů

Ze zákona jsme povinni vymazat vaše osobní údaje za předpokladu, že nadále nejsou nezbytné k účelům, ke kterým byly získány, nebo zpracovány, pokud je jejich zpracování v rozporu s platnými zákony, pokud vznesete námitku proti zpracování a uchování, a neexistují žádné oprávněné důvody pro její zamítnutí (např. požadavky od policie či soudu), nebo pokud nám to ukládá právní nařízení.

 • právo vznést námitku proti zpracování a uchování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování a uchování vašich osobních údajů, které využíváme pro účely marketingu a reklamy, nebo to můžete udělat z jiných důvodů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely marketingu, vaše osobní údaje nebudou nadále zpracovávány. Pokud se chcete odhlásit například z odběru emailových nabídek a newsletterů, můžete to udělat snadno přímo emailem.

 • právo na převod osobních údajů jinému subjektu

Kdykoli nás můžete požádat o předání vašich osobních údajů v souboru ve strojově čitelném formátu jinému provozovateli. Toto právo lze využít pouze na základě technické převoditelnosti vašich osobních údajů.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Svůj postoj ke zpracovávání údajů můžete kdykoli změnit a souhlas odvolat. Pokud se takto rozhodnete, musíte nám to sdělit písemnou formou.

V případě, že máte podezření na porušení ochrany osobních údajů nebo jejich únik třetí straně, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soubory Cookies

Co jsou soubory cookies

Abychom vám nabízeli stále lepší služby a přátelštější stránku, využíváme na portálu moje-lekarna.com soubory cookies. Soubory cookies jsou drobné soubory, které jsou ukládány přímo v prohlížeči a nejčastěji nám pomáhají rozlišovat jednotlivé uživatele a tím personalizovat web pro každého na míru. Soubory cookies se starají aby náš obchod správně fungoval, pomáhají třeba provést proces nákupu nebo zapamatovat si vaše uživatelské jméno a heslo pro přihlášení, takže je nemusíte pokaždé znovu zadávat.

Rovněž cookies používáme pro sledování, které stránky a funkce používají nakupující nejvíce a které naopak málo. Díky tomu stránka přizpůsobí svůj obsah zákazníkovi podle toho, jak se na webu chová, jaké části používá nejvíc. Stejně tak nám cookies pomáhají zjišťovat, jakou reklamu zákazník nejčastěji rozklikne – při příští návštěvě tak už například neuvidíte reklamu, která vás nezajímá, ale pouze relevantní obsah. Podle informací, získaných s pomocí cookies ale není možné rozpoznat konkrétního zákazníka jako člověka, pouze zařízení, které používá a jeho uživatelský účet.

Další informace o souborech cookies si můžete zjistit na internetu.

Nastavení ve vašem internetovém prohlížeči

Při první návštěvě stránek naší internetové lékárny moje-lekarna.com budete upozorněni na to, že stránka používá cookies, a budete vyzváni k souhlasu, nebo k odmítnutí. Pokud zvolíte možnost pokračovat, automaticky dáváte souhlas k tomu, abychom soubory cookies do vašeho prohlížeče ukládali. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, můžete na stránku pokračovat, nicméně ne všechny její funkce budou správně pracovat.

Používání souborů cookie si můžete nastavit ve svém prohlížeči. Tady je můžete úplně odmítnout, nebo některé cookies omezit. Nastavení můžete samozřejmě kdykoli změnit. Rovněž můžete vymazat staré soubory cookies po dokončení objednávky a opuštění našich webových stránek.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového obchodu moje-lekarna.com potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasíte v celém rozsahu.

Zaškrtnutím souhlasu s těmito podmínkami ochrany soukromí souhlasíte zaškrtnutím políčka v objednávkovém formuláři. Potvrzujete tím, že je plně přijímáte.

Moje-lekarna.com si vyhrazuje právo tyto podmínky ochrany soukromí kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Doporučujeme vám před každou objednávkou zkontrolovat, kdy byla aktualizována nejnovější verze těchto podmínek. Pokračováním v objednávce, i v případě registrovaného účtu, automaticky s těmito podmínkami souhlasíte.

Můj účet